Kontakt informacije

Za sva pitanja možete nas kontaktirati telefonom, putem e-mail-a ili možete popuniti donji formular i poslati. Ubrzo ćete biti kontaktirani.

Potvrda o PDV-u

Obrazac APR

Beograd
Niš
Leskovac

Delta Graf BEOGRAD

11080 Beograd, Zemun, Ratarski put 27d
tel.fax:  +381 (011) 210 77 14  
mobilni: +381 (069) 621 117
e-mail:beograd@deltagraf.com

Delta Graf NIŠ

18000 Niš, Laze Kostića 1, lokal br.2
tel.  +381 (018) 429 12 48
fax: +381(018) 429 12 49,
mobilni: +381 (069) 621 118
e-mail:nis@deltagraf.com

Delta Graf LESKOVAC

16000 Leskovac, Pop Mićina br.14b
tel.  +381 (016) 223 549, 228 910
fax: +381 (016) 228 911
mobilni: +381 (069) 621 119, 621 120
e-mail:info@deltagraf.com

PIB:                    101908765
Matični.br.         6614850
Registarski br. 0580661485
Tekući račun:  Opportunity Bank 370-2677-55
                            Banca Intesa 160-6211-67

Upload file


Fajlove veće od 120MB možete slati preko:

Transfer Big Files    ili    YouSendit