Laminacija

(plastifikacija) je transparenta plastika koja štiti vaš propagandni materijal od fizičkog oštećenja. U Delta Grafu možemo Vam ponuditi plastifikaciju u mat ili sjajnoj varijanti, kao i u tvrdoj ili mekoj plastici.

Laminacija

Deltagraf - Proizvodnja - Laminacija - Plastifikacija

Sve vrste štampe digitalne ili ploter za indoor (unutrašnju) ili outdoor (spoljašnju) upotrebu možete laminirati. U Delta Grafu postoje hladna, topla, tečna i laminacija u spreju. Topla laminacija se korisiti za digitalne otiske kao što su brošure, flajeri, vizitkartice, lifleti, akreditivi ili neki drugi propagadni materijali, dok se za ploter štampu koristi hladna laminacija (mašinsko laminiranje ili kaširanje), tečna (ukoliko se radi auto grafika ili neki drugi print gde je potrebno zaštititi od grebanja), anti grafit lak (zaštita od flomastera, sprejeva i neabrazivnih boja) i lak u spreju koji se najviše korisiti za indoor (unutrašnju) štampu radi manjeg oštećenja prilikom dodirivanja.